Budujemy przyjazną

PRZESTRZEŃ

SERWIS TECHNICZNY

FM Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Jana Surzyckiego 16c
30-721 Kraków

Adres do korespondencji
ul. Wadowicka 6, wejście 11,
30-415 Kraków

Sekretariat

+48 12 314 12 10
office@fmsol.pl

Biura regionalne
Kraków: +48 12 314 12 10
Katowice: +48 32 323 16 10

Wrocław: +48 71 700 02 26
Warszawa: +48 22 185 51 91

www.fmsol.pl