Budujemy przyjazną

PRZESTRZEŃ

Spółki powiązane kapitałowo z Buma Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.  zajmujące się realizacją i sprzedażą nieruchomości indywidualnym klientom:

Buma Development S.A. ul. Wadowicka 6 wejście 11, 30-415 Kraków

Buma Development 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. ul. Wadowicka 6 wejście 11,   30-415 Kraków

Buma Development 10 Sp. z o.o. ul. Wadowicka 6 wejście 11, 30-415 Kraków