Budujemy przyjazną

PRZESTRZEŃ

GENERALNE WYKONAWSTWO

Buma Contractor 1 Sp z o.o.

ul. Wadowicka 6 wejście 11
30-415 Kraków

Sekretariat

+48 12 297 22 22, +48 12 297 22 23
bumacontractor@buma.com.pl

www.bumacontractor.pl