Budujemy przyjazną

PRZESTRZEŃ

Wiecha na budynku D inwestycji 29.Aleja
16.06.2020

Na budowie budynku mieszkalnego 29.Aleja – etap D przy ul. Prandoty zawisła „WIECHA”. Jest to dla wszystkich znak, że został zakończony kolejny etap budowy – stan surowy. Zabetonowany został ostatni element konstrukcji żelbetowej. Prace budowlane przebiegają zgodnie z harmonogramem, oddanie do użytku kolejnego z budynków inwestycji 29.Aleja planowane jest w II kwartale przyszłego roku.