Budujemy przyjazną

PRZESTRZEŃ

Nagrody Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza przyznane
3.10.2018

Już po raz kolejny Grupa BUMA objęła mecenatem konkurs Nagród im. Stanisława Witkiewicza promujących najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski. Nagroda przyznawana jest raz na dwa lata w trzech kategoriach: architektura użyteczności publicznej, architektura mieszkaniowa, przestrzeń publiczna. Celem konkursu jest promowanie wysokiej jakości współczesnej architektury poprzez nagrodzenie projektantów oraz inwestorów najlepszych budynków wpisujących się w krajobraz kulturowy Małopolski. Nagrody przyznawane są obiektom wpływającym na budowanie ładu przestrzennego, kształtującym przestrzeń w sposób harmonijny, uwzględniającym wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne oraz nawiązującym w sposób twórczy i nowatorski do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy.