Budujemy przyjazną

PRZESTRZEŃ

Ogłoszenie o planie połączenia spółek
22.06.2018

Zarząd spółki BUMA INWESTOR 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wadowicka 3, 30-347 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000411044, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości plan połączenia uzgodniony w dniu 27 kwietnia 2018 roku między WHITE OFFICE sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz BUMA INWESTOR 4 sp. z o.o., BUMA INWESTOR 6 sp. z o.o., i BUMA INWESTOR 20 sp. z o.o. jako Spółek Przejmowanych.2018-04-27 plan polaczenia.pdf

Zarząd spółki BUMA INWESTOR 6 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wadowicka 6 wejście 11, 30-415 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000419863, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości plan połączenia uzgodniony w dniu 27 kwietnia 2018 roku między WHITE OFFICE sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz BUMA INWESTOR 4 sp. z o.o., BUMA INWESTOR 6 sp. z o.o., i BUMA INWESTOR 20 sp. z o.o. jako Spółek Przejmowanych. 2018-04-27 plan polaczenia.pdf

Zarząd spółki BUMA INWESTOR 20 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wadowicka 6 wejście 11, 30-415 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000608939, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości plan połączenia uzgodniony w dniu 27 kwietnia 2018 roku między WHITE OFFICE sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz BUMA INWESTOR 4 sp. z o.o., BUMA INWESTOR 6 sp. z o.o., i BUMA INWESTOR 20 sp. z o.o. jako Spółek Przejmowanych.2018-04-27 plan polaczenia.pdf

Zarząd spółki WHITE OFFICE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Wadowicka 6 wejście 11, 30-415 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000315991, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych udostępnia niniejszym bezpłatnie do publicznej wiadomości plan połączenia uzgodniony w dniu 27 kwietnia 2018 roku między WHITE OFFICE sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej oraz BUMA INWESTOR 4 sp. z o.o., BUMA INWESTOR 6 sp. z o.o., i BUMA INWESTOR 20 sp. z o.o. jako Spółek Przejmowanych. 2018-04-27 plan polaczenia.pdf