Budujemy przyjazną

PRZESTRZEŃ

Certyfikat BREEAM dla DOT Office
22.06.2018

Kolejny budynek z kompleksu biurowego DOT Office z zielonym certyfikatem BREEAM z oceną Excellent. Budynek F został wyróżniony na etapie projektu. Wcześniej takie same certyfikaty przyznano budynkom należącym do kompleksu Dot Office A-E, które zostały już oddane do użytkowania i otrzymały końcowy certyfikat (tzw. „Final certificate”). W każdym przypadku zostało docenione zastosowanie zasad zrównoważonego ekologicznego budownictwa: z jednakową powagą Grupa BUMA potraktowała komfort użytkowników budynków, jak i środowisko naturalne. http://dotoffice.com.pl