Budujemy przyjazną

PRZESTRZEŃ

BUMA CONTRACTOR laureatem w konkursie PIP „Buduj Bezpiecznie”
16.11.2015

Państwowa Inspekcja Pracy w ramach konkursu „Buduj Bezpiecznie 2015” uhonorowała nagrodą główną spółkę Buma Contractor jako Generalnego Wykonawcę budynku A kompleksu biurowego Dot Office. Celem konkursu jest upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placach budów, w tym promowanie wykonawców robót budowlanych, którzy zapewniają bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych oraz przyczynia się do ogólnego wzrostu poziomu bezpieczeństwa pracy w budownictwie w skali kraju. W dniu 16.11.2015r Prezes spółki Krzysztof Łaciak odebrał nagrodę z rąk Inspektora Okręgowego Tadeusza Fica.