Budujemy przyjazną

PRZESTRZEŃ

Aktualny stan zaawansowania prac obiektów biurowych.
12.01.2015

Grupa Buma jest w trakcie realizacji dwóch obiektów biurowych: Aleja Pokoju 5 oraz Quattro Business Park, Budynek Five. Aleja Pokoju 5 jest to nowoczesny budynek biurowy klasy A zlokalizowany w centrum Krakowa. Budynek jest zaprojektowany i realizowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Obecnie na ukończeniu są roboty żelbetowe kondygnacyjne podziemne oraz roboty żelbetowe kondygnacyjne naziemne. Wykonane zostały też: kanalizacja deszczowa i sanitarna, przyłącz wody. Trwają prace elewacyjne. Quattro Business Park, Budynek Five, Al. Gen. Bora – Komorowskiego 25, Kraków Biurowiec FIVE jest piątym obiektem wchodzącym w skład nowoczesnego kompleksu Quattro Business Park i stanowiącym jego uzupełnienie. Podobnie jak w przypadku pozostałych obiektów zrealizowanych w ramach kompleksu, również i tu przestrzeń została zaprojektowana z myślą o jak największej ergonomii. Ukończone zostały prace związane ze wzmocnieniem podłoża oraz został wykonany przyłącz wody. W fazie finalnej są roboty ziemne oraz roboty żelbetowe kondygnacyjne podziemne. Trwają prace związane z robotami żelbetowymi kondygnacyjnymi naziemnymi.