Budujemy przyjazną

PRZESTRZEŃ

Certyfikat tymczasowy BREEAM dla budynku D
12.06.2014

Budynek D kompleksu Quattro Business Park otrzymał certyfikat tymczasowy Interim Certificate z ocena „Very Good”. Budynek D o łącznej powierzchni wynajmowanej 12 500 m² jest realizowany w IV etapie inwestycji. Jego zakończenie planowane jest na październik 2014 r.