Budujemy przyjazną

PRZESTRZEŃ

Zielony certyfikat Breeam In-Use dla budynku Quattro B
27.01.2014

W rezultacie kilkumiesięcznego audytu przeprowadzonego przez renomowaną, zewnętrzną instytucję – firmę Grontmij Polska, budynek Quattro B kompleksu Quattro Business Park zlokalizowanego w Krakowie przy Al. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego uzyskał zielony certyfikat zrównoważonego budownictwa Breeam In-Use International z oceną:

  • „Excellent” w kategorii Asset Rating oraz„E
  • xcellent” w kategorii Building Management

Jest to już kolejny certyfikat – po otrzymanym w marcu 2013 r. certyfikacie Breeam In-Use dla budynku Quattro A – potwierdzający wysoką jakość budynków kompleksu Quattro Business Park jak i sposobu zarządzania nimi.

O BREEAM IN-USE:
Breeam In-Use jest stosowanym w Europie systemem certyfikowania obiektów już istniejących. Proces certyfikacji obejmuje ocenę wielu czynników, takich jak: efektywność energetyczna obiektu, sposób zarządzania odpadami, ograniczanie emisji zanieczyszczeń, dostępność komunikacyjna obiektu czy udogodnienia dla gości i pracowników.

  • Pierwszy certyfikat: „Asset Rating” dotyczy charakterystyki samego budynku. Ocenie poddawane są wprowadzone w budynku rozwiązania w zakresie m.in. efektywności energetycznej, materiałów, warunków wodno-kanalizacyjnych, gospodarki odpadami, jakości środowiska wewnętrznego takich jak m.in. wentylacja, temperatura, oświetlenie oraz szeroko pojętej ekologii.
  • Drugi certyfikat: „Building Management” ocenia m.in. jakość zarządzania budynkiem, relacje z najemcami, monitorowanie zużycia mediów, gospodarkę odpadami;