Budujemy przyjazną

PRZESTRZEŃ

Certyfikat Breeam in Use dla Quattro Business Park - Bud. A
7.06.2013

Quattro Business Park – Budynek A otrzymał certyfikat zrównoważonego budownictwa dla budynków istniejących Breeam in Use z oceną „very good” w kategorii Asset Rating oraz Building Management. Budynek A został poddany audytowi przeprowadzonemu przez firmę Grontmij Polska. Podczas procesu certyfikacji szczególną uwagę zwracano na efektywność energetyczną obiektu, sposób zarządzania odpadami, ograniczanie emisji zanieczyszczeń, dostępność komunikacyjną oraz udogodnienia dla gości i pracowników. W kategorii Asset Rating, gdzie oceniane są wprowadzone do budynku rozwiązania (efektywność energetyczna, użyte materiały, warunki wodno-kanalizacyjne – efektywność wykorzystywania i metody oszczędzania wody, gospodarka odpadami), Budynek A otrzymał najwyższy wynik wśród budynków biurowych w Polsce, które pomyślnie zakończyły proces certyfikacji. Natomiast w kategorii Building Management, gdzie oceniana jest jakość zarządzania budynkiem, relacje z najemcami, monitorowanie zużycia mediów, gospodarka odpadami, uzyskany przez nas wynik potwierdza wysoką jakość polityki i procedur związanych z funkcjonowaniem budynku.