Budujemy przyjazną

PRZESTRZEŃ

Pokaz Filmu z budowy Rodzinnego Domu Dziecka z wręczeniem dyplomów
26.11.2012

Fundacja Buma im. Jacka i Piotra Michalskich zaprezentowała Darczyńcom, którzy wspierali budowę Rodzinnego Domu Dziecka w Pychowicach, film dokumentalny z realizacji przedsięwzięcia. Celem spotkania było podsumowanie wspólnych działań i podziękowanie za dotychczasową współpracę. Po pokazie filmowym zostały wręczone Darczyńcom dyplomy wraz z podziękowaniem. Na zakończenie wystąpiła rodzina zastępcza z krótkim występem muzycznym.