Budujemy przyjazną

PRZESTRZEŃ

Studenci Wydziału Architektury w Kompleksie Green Office
26.10.2012

W dniu 26 października studenci V roku Wydziału Architektury na Politechnice Krakowskiej odwiedzili Kompleks Green Office w celu bliższego poznania procesu inwestycyjnego budynków biurowych. Spotkanie rozpoczęto przedstawieniem informacji na temat Inwestora kompleksu, Generalnego Wykonawcy, etapów powstawania inwestycji i systemów zainstalowanych w budynkach. Po części teoretycznej studenci zwiedzili powierzchnię biurową przed aranżacją oraz powierzchnię przystosowaną do potrzeb najemcy w Budynku C. Zwiedzający zwracali szczególną uwagę na układ przestrzenny, rozwiązania techniczne i systemy oraz aranżację pięter. Organizatorem spotkania była Politechnika Krakowska. W ten sposób uczelnia przybliża studentom poznanie rynku biurowego w Krakowie